Kommuneplan 2013-2025

ER14

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte ved Ballerup Boulevard og Ndr. Ringvej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Afskærmningsbælte, beplantning, o.l.

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget