Kommuneplan 2013-2025

ER13

Bestemmelser

Områdenavn
Landzoneareal ved Statenevej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Idrætsanlæg

Områdets anvendelse
Rekreative formål med åben offentlig adgang: udendørs idrætsformål, overnatningspladser, skov, legeplads, friareal o.l.

Zone
Landzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Notat
Området skal bebygges, beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan. Der må indenfor området kun opføres bebyggelse nødvendig for området anvendelse til rekreative formål.

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget