Kommuneplan 2013-2025

ER12

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte ved Ndr. Ringvej i Ejby

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Afskærmningsbælte, beplantning

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Bortset fra toiletbygninger og lignende i forbindelse med rasteplads kan der ikke opføres bebyggelse

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget