Kommuneplan 2013-2025

ER11

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte langs Ring 3

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Afskærmning, støjvold, beplantningsbælte, veje, stier og opholdsareal

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget