Kommuneplan 2013-2025

ER10

Bestemmelser

Områdenavn
Grønt område i landzone nordvest for Ejby Landsby

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Grønt område, park, græsningsarealer o.l.

Zone
Landzone

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget