Kommuneplan 2013-2025

ER09

Bestemmelser

Områdenavn
Kolonihaveområde øst for Produktionsvej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Kolonihaver

Zone
Byzone

Max. antal etager
1 etage

Notat
Det enkelte havelod kan ikke udstykkes selvstændigt

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget