Kommuneplan 2013-2025

ER08

Bestemmelser

Områdenavn
Vestskoven i Glostrup

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt område

Områdets anvendelse
Grønt område, skov, udendørs idrætsformål o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Landskab
Det eksisterende åbne område vest for Ejby Landsby må ikke bebygges eller tilplantes, men skal henligge som eng eller dyrket mark

Notat
Området skal bebygges, beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan
Der må indenfor området kun opføres bebyggelse nødvendig for områdets anvendelse til rekreative formål

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget