Kommuneplan 2013-2025

ER06

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte vest for Ndr. Ringvej i Ejby

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Afskærmningsbælte, volde, beplantning, o.l. Teknisk anlæg i form af regnvandbassin, vådområde o.l.

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Bortset fra toiletbygninger og lignende i forbindelse med rasteplads kan der ikke opføres bebyggelse

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget