Kommuneplan 2013-2025

ER04

Bestemmelser

Områdenavn
Ejby Friluftscenter

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Fritidsformål, idrætsanlæg, klubvirksomhed, park, grønt område o.l.

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
10

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget