Kommuneplan 2013-2025

ER03

Bestemmelser

Områdenavn
Fælles friareal for parcelhusbebyggelse ved den nordlige del af Ejbydalsvej

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Friareal for boligbebyggelsen i EB05

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Max 200 m² ny bebyggelse 

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget