Kommuneplan 2013-2025

ER02

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte og friareal vest for del af parcelhusbebyggelsen i Ejby

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Rekreative formål i forbindelse med boligbebyggelsen i Ejby

Zone
Byzone

Landskab
Der skal etableres en afskærmende beplantning mod det vest for området beliggende kolonihaveområde

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget