Kommuneplan 2013-2025

ER01

Bestemmelser

Områdenavn
Kolonihaveområde i landzone nordvest for Ejby Landsby

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Kolonihaver

Zone
Landzone

Max. antal etager
1 etage

Notat
Bebyggelsen skal ske efter kommunalbestyrelsens nærmere angivne retningslinjer
Fritidshavelodder må ikke være større end 400 m²
Det enkelte havelod kan ikke udstykkes selvstændigt

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget