Kommuneplan 2013-2025

EO01

Bestemmelser

Områdenavn
Skole og børneinstitutioner i Ejby Landsby

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Uddannelsesinstitutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: undervisningsformål, skole, børneinstitutioner o.l.

Zone
Byzone

Max højde
10 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
40

Notat
Landsbyens fysiske miljø skal bevares
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget