Kommuneplan 2013-2025

EE10

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde syd for Erhvervsvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor- og serviceerhverv svarende til miljøklasse 1-2
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max højde
30.5

Max. antal etager
7 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Ny bebyggelse skal opføres med min. 3 etager og max. 7 etager
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget