Kommuneplan 2013-2025

EE07

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde i Ejby sydvest

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor- og servicevirksomheder i miljøklasse 1-2.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
85

Notat
En eksisterende lovlig butik med salg af udvalgsvarer (møbler, bolig-tilbehør, isenkram m.v.) fastholdes med dens eksisterende detailhandelsareal på 16.400 m² på matr. nr. 2 ad, Ejby By, Glostrup
En eksisterende lovlig butik med salg af udvalgsvarer (møbler, isenkram, værktøj m.v.) fastholdes med dens eksisterende detailhandelsareal på 1980 m² på matr. nr. 2 ba, Ejby By, Glostrup
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget