Kommuneplan 2013-2025

EE06

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Slotherrensvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: industri-, værkstedsvirksomhed samt serviceerhverv som naturligt finder plads i området

Zone
Byzone

Max højde
10 m

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget