Kommuneplan 2013-2025

EE04

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde nord for Erhvervsvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor- og serviceerhverv svarende til miljøklasse 1-2.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max højde
30.5

Max. antal etager
7 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Ny bebyggelse skal opføres med min. 3 etager og max. 7 etager

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget