Kommuneplan 2013-2025

EE03

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde i den sydøstlige del af Ejby

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: industri- og værkstedsvirksomhed som svarer til miljøklasse 1-6 i Miljøhåndbogen

Zone
Byzone

Max højde
9,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan, og der skal indenfor området ske en zonering i forhold til anvendelse, således at de arealer, der ligger tættest på rammeområde EE 1 og EE 2 anvendes til lettere erhverv med en mindre miljøbelastning
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget