Kommuneplan 2013-2025

EE02

Bestemmelser

Områdenavn
Håndværkerområde i Ejby

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: håndværksvirksomhed samt lettere produktion- og lagervirksomhed som svarer til miljøklasse 1-3 i Miljøhåndbogen
Efter nærmere planlægning kan der placeres bebyggelse til offentlige formål som materielgård mv.

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
75

Notat
Ny bebyggelse skal opføres i min. 2 etager og max. 3 etager
Området skal bebygges efter en samlet plan
Den nordlige del af området skal tilpasses den tilstående bolig- og kolonihavebebyggelse mht. miljøklasser
Ved lokalplanlægningen skal der fastlægges en facadebyggelinje for bebyggelse langs Erhvervsvej
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget