Kommuneplan 2013-2025

EE01

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde i Ejby

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Erhvervsområde

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor- og serviceerhverv, samt industri-, værkstedsvirksomhed som svarer til miljøklasse 1-2 i Miljøhåndbogen
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max. antal etager
5 etager

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Ny bebyggelse skal opføres med min. 3 etager og max. 5 etager
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget