Kommuneplan 2013-2025

EC01

Bestemmelser

Områdenavn
Lokalcenter i Ejby Landsby

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Boliger
Erhvervs formål: liberale erhverv o.l.
Lokalcenter: dagligvare- og udvalgsvarebutikker
Lokalcenteret må ikke overstige 1500 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 600 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
35

Notat
Karakteristisk bebyggelsesstruktur, bygningsmaterialer, hegn og beplantning skal bevares
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget