Kommuneplan 2013-2025

EB12

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde ved Ejbymosevej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Områdets anvendelse
Åben-lav boliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner o.l.

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 800 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
30

Notat
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget