Kommuneplan 2013-2025

EB11

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde ved Ejby Mosevej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Områdets anvendelse
Tæt-lav boliger

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
65

Landskab
Mod Ndr. Ringvej skal der etableres et beplantningsbælte samt støjafskærmning

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget