Kommuneplan 2013-2025

EB09

Bestemmelser

Områdenavn
Rækkehusområde ved Ejby Landsby

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
35

Landskab
Mod Ndr. Ringvej skal der etableres et beplantningsbælte samt støjafskærmning

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget