Kommuneplan 2013-2025

EB07

Bestemmelser

Områdenavn
Rækkehusområde i Ejby Landsby

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Områdets anvendelse
Tæt-lav boliger
Offentlige formål: Grønt område, afskærmningsbælte, volde og beplantning mod Ndr. Ringvej

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
25

Landskab
Afskærmningsbæltet skal anlægges, beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget