Kommuneplan 2013-2025

EB05

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde ved den nordlige del af Ejbydalsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 800 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
30

Notat
Rammeområde EG 3 er udlagt til fælles friareal for områdets beboere
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget