Kommuneplan 2013-2025

EB02

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde i Ejby Landsby

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Der kan indenfor området opføres eller indrettes bebyggelse til dels kollektive anlæg til betjening af Ejby-området, og dels til rekreative formål med tilknytning til Vestskoven

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 800 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
25

Notat
En del af det fastsatte mindste grundareal kan udlægges som et eller flere samlede fællesarealer
Ved beregning af bebyggelsesprocenten kan del af fællesarealet medregnes
Landsbyens fysiske miljø skal bevares
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget