Kommuneplan 2013-2025

EB01

Bestemmelser

Områdenavn
Ejby Landsby

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Erhvervsformål: Liberalt erhverv
Offentlige formål: Grønt område og gadekær
Butikker til områdets forsyning

Zone
Byzone

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
35

Landskab
Gadekærets og omkringliggende grønne områders karakteristiske træk skal bevares

Notat
Karakteristisk bebyggelsesstruktur, bygningsmaterialer, hegn og beplantning skal bevares
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget