Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Veje Stier Supercykelstier Regionale rekreative stier Lokale stier Lokale rekreative stier Kollektiv trafik Byrummet Forsyning Grønne områder Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Supercykelstier

Et samarbejde blandt kommuner i Hovedstadsområdet har undersøgt muligheden for at forbedre forholdene for pendling på cykel i Københavnsområdet. Samarbejdet har medført, at Fingerplan 2013 har fastlagt et rutenet af eksisterende og nye cykelruter, der skal etableres for at gøre det attraktivt at benytte cyklen frem for bilen ved pendling i en afstand op til 15 km ud i omegnen fra Indre By i København.

Retningslinjer

  • Cykelsuperstier skal indarbejdes i den kommunale planlægning for at medvirke til gennemførelsen af stinettet som vist på ovenstående kort
  • Strækninger, der er en del af cykelsuperstinettet, skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilte fra biltrafikken. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være tydelig adskillelse mellem biler og cykler. Vejmyndigheden skal sikre standarden af cykelstierne