Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Veje Stier Kollektiv trafik Byrummet Forsyning Grønne områder Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Infrastruktur

Glostrup Kommune er et sammenhængende byområde, hvor næsten alle arealer er udnyttet til specialiserede formål. Der er ikke et oprindeligt landbrug eller en mark tilbage. Det sidste landbrugsjord i kommunen udgør nu Vestskoven og er ligeså planlagt som resten af kommunen.

Infrastruktur er mellemrummet og forbindelserne mellem de forskellige specialiserede områder. Det består af de helt åbenlyse forbindelser i byen – stierne, vejene og banerne. Men det består også af de områder, hvor der er offentlig adgang, og hvor man kan mødes – gademiljøerne, parkerne og de grønne områder. Endelig er infrastruktur også de skjulte forsyningsnet, der holder liv i byen.

Kommuneplan 2013-2025 beskriver i dette afsnit, hvordan infrastrukturen hænger sammen, og hvilke indsatsområder der ses for de enkelte dele i den kommende planperiode. Ligeledes fastlægges de overordnede retningslinjer for udviklingen af byens infrastruktur.