Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Bymidten Landsbyerne Sommerbyerne Kulturmiljøer Den arkæologiske kulturarv Kulturlandskabet og geologi Min ejendom Om kommuneplanen

Den arkæologiske kulturarv

Kommunen skal ifølge Museumsloven inddrage det statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes kommune- eller lokalplaner, der berører bevaringsværdier.

Kroppedal Museum er det museum, der på vegne af Kulturarvsstyrelsen varetager rådgivning af udvalgte kommuner i hovedstadsområdet om bevaring af bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber, herunder Glostrup.

Ifølge Museumsloven skal museet rådgive private og offentlige bygherrer forud for anlægsarbejder om, hvorvidt arkæologiske levn er truet ved arbejdet. Det sker for at sikre, at uvurderlige fortidsminder ikke går tabt for kommende generationer.

I forbindelse med udbygningen af Frederikssundmotorvejen, Hvissinge Øst, Hvissinge Vest og et boligområde ved Ejby Mosevej er der foretaget større arkæologiske udgravninger. Fundene koncentrerer sig hovedsagelig om bosættelser fra jernalderen.