Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Bymidten Ejby Hvissinge Nordvang Solvang Søndervang Vestervang Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Vestervang

Vestervangskvarteret omfatter området vest for Ndr. Ringvej og Sdr. Ringvej. Syd for Hovedvejen er kvarteret præget af erhverv. Nord for Hovedvejen findes store etagehuskvarterer og kommunens største stadion med tilhørende sportsfaciliteter. Glostrup Hospital, som er kommunens største arbejdsplads, ligger også i den nordlige del af kvarteret.

I kvarteret findes skole, daginstitutioner, fritidscenter og to lokalcentre.

Vestervangskvarteret er kommunens største kvarter rent befolkningsmæssigt med knap 2.600 boliger og lige over 4.300 indbyggere.