Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Bymidten Ejby Hvissinge Nordvang Solvang Søndervang Vestervang Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Solvang

Solvangskvarteret ligger nord for Hovedvejen. Området domineres af boliger med grønne områder ind imellem. Der er mange bevaringsværdige huse med fine arkitektoniske detaljer i Solvangskvarteret.

Kommunens hovedcenterområde ligger på grænsen til kvarteret, og der er børneinstitutioner og et mindre lokalcenter i området.

Området rummer knap 2.400 boliger med lige over 4.100 indbyggere. Der er plads til flere boliger af forskellig slags i kvarteret, og befolkningstallet forventes derfor at stige.