Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Bymidten Ejby Hvissinge Nordvang Solvang Søndervang Vestervang Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Nordvang

Nordvangskvarteret ligger syd for Hvissinge. Den østlige del omfatter et stort erhvervsområde: Hvissinge Erhvervsområde. Den vestlige del domineres af boliger og er stort set udbygget.

I Nordvangskvarteret findes en skole, et lokalcenter og børneinstitutioner.

Området rummer knap 1.200 boliger med godt 2.900 indbyggere.

I den østlige del af Nordvangskvarteret er der ledige arealer både til bolig- og erhvervsformål.