Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Bymidten Ejby Hvissinge Nordvang Solvang Søndervang Vestervang Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Hvissinge

Hvissinge ligger umiddelbart syd for Vestskoven. Hvissinge består af en gammel landsby omkring et gadekær og en række større boligområder. I Hvissinge findes Glostrup Skole afdeling Skovvang, Hvissingehallen, børneinstitutioner samt et lokalcenter.

I kvarteret er der ca. 1.500 boliger og ca. 3.500 indbyggere. Hvissinge er domineret af almene boliger og boliger bygget efter 1980. Det er også i Hvissinge, at Glostrup Kommunes sidste store boligudbygningsområde, Hvissinge Øst, ligger.

Der forventes at komme nye boliger i kvarteret ved en omdannelse af Carl Bro-bygningen samt ved en fortsat udbygning af Hvissinge Øst. Befolkningstallet vil derfor også stige.