Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Bymidten Ejby Hvissinge Nordvang Solvang Søndervang Vestervang Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Kommunens kvarterer

Det enkelte kvarter spiller for mange borgere en lige så stor eller større rolle end kommunen i sin helhed, da det er lettere at identificere sig med sit kvarter end med hele kommunen.

Den bymæssige bebyggelse i Glostrup er delt i syv kvarterer adskilt af veje og Vestskoven.

Der er ikke en klar og fælles opfattelse af afgrænsningen af kvartererne syd for Vestskoven, og ved afgrænsningen er der derfor taget udgangspunkt i en række tekniske vurderinger som kommunens trafiknet og bystruktur.

Langt de fleste af kommunens kvarterer er godt betjent af funktioner som institutioner, skoler, butikker, idrætsfaciliteter m.v. Glostrup Kommune vil fortsat arbejde for, at alle kvartererne er velforsynet med relevante byfunktioner.