Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Institutioner Skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Institutioner

Glostrup Kommune traf i slutningen af 00´erne en beslutning om at ændre strukturen på dagtilbudsområdet. Formålet var, at dagtilbuddene skulle struktureres, så de bedre kunne imødekomme de stigende og forskelligartede krav, der stilles både fra nationalt og lokalt niveau.

Hvor der tidligere var 22 institutioner for børn mellem 0 og 6 år, er der i dag ti daginstitutioner.

Det er følgende:

  • Fuglekær - Rødkælkevej
  • Ejbyvang – Statenevej/Ejby Torvevej
  • Skovager - Stenager
  • Skoven - Granskoven
  • Hvissingegården - Hvissingegade
  • Rosenåen – Ørnebjervej/Kildevældetes Alle/Søndervangsvej
  • Essedalen - Dommervangen
  • Engtoften - Toftevej
  • Perlen- Bakken
  • Vesterly - Vestergårdsvej

Ud over daginstitutionstilbuddene gives der tilbud om dagplejepasning af børn mellem 0 og 3 år.