Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Arbejdspladser Branchefordeling Bymidten Ejby Glostrup Sydvest Hvissinge Kirkebjerg Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Erhverv

Glostrup Kommune har næsten lige så mange arbejdspladser som indbyggere. I 2012 var der ca. 19.900 arbejdspladser og ca. 21.600 indbyggere. Arbejdspladserne i Glostrup Kommune fordeler sig på omkring 1.060 virksomheder i alt.

Erhvervslivet i Glostrup er centreret om tre større erhvervsområder: Ejby, Hvissinge (Tavleholm Nord) og Glostrup Sydvest. Derudover findes der også en del erhverv i Bymidten og i Kirkebjerg syd for banen.

Siden erhvervsområderne blev planlagt, har kravene fra virksomheder og medarbejdere ændret sig meget, og der er derfor vigtigt at sikre, at der er plads til den omstilling, der efterspørges. Glostrup Kommune udarbejder derfor løbende planer for erhvervsområderne, og med en helhedsplan for Kirkebjerg og Glostrup Sydvest samt senest en arkitektkonkurrence for Ejby Erhvervsområde er der skabt rige udviklingsmuligheder, så erhvervsområderne kan forblive attraktive og følge med tidens udvikling.