Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Zoneforhold Boliger Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Arbejdspladser Branchefordeling Bymidten Ejby Glostrup Sydvest Hvissinge Kirkebjerg Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Ejby

Ejby Erhvervsområde ligger i kommunens nordlige del og er med sine 73 ha kommunens største. Området rummer omkring 200.000 m² etageareal fordelt på ca. 50 ejendomme. Der er ca. 4.000 arbejdspladser i området, hvoraf størstedelen er inden for privat service.

Ejby Erhvervsområde er oprindeligt udlagt til tung industri med brede veje og store matrikler, men gennem årene er der sket en gradvis omdannelse mod mere service- og administrationsprægede erhverv. I dag indeholder området derfor mange forskellige typer virksomheder inden for administration, udvikling, større butikker, produktion, en gros og håndværk.

Erhvervsområdet har et særligt helhedspræg, som ikke ses i mange andre erhvervsområder. Dette skyldes bl.a. en god struktur med Ejby Industrivej som hovedforbindelse og flere øst/vestgående akser, som opdeler området i mindre kvarterer.