Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Kommunens kvarterer Zoneforhold Boliger Eksisterende boliger Boliger til særlige grupper Institutioner og skoler Idrætsfaciliteter Erhverv Kolonihaver Kulturhistorie Min ejendom Om kommuneplanen

Boliger til særlige grupper

Gennem livet er der behov for forskellige boliger. Glostrup Kommune tilstræber, at der er boliger til alle uanset alder, og kommunen har derfor en række boliger til særlige grupper af borgere.

Ungdomsboliger

Ungdomsboliger er boliger til unge, der har behov for mindre boliger. I Glostrup Kommune er der 43 97 ungdomsboliger.

 • Lindeskoven, Glostrup Boligselskab afdeling 32, har 30 ungdomsboliger
 • Birke- og Bøgeskoven, Glostrup Boligselskab afdeling 33, har 8 ungdomsboliger
 • Bryggergården, Bryggergårdsvej, Glostrup Boligselskab afdeling 50, har 31 ungdomsboliger
 • Bryggergården, Danske funktionærers Boligselskab, har 4 ungdomsboliger
 • Glostrup Vestergård I og II, Glostrup Ejendomsselskab, har 24 boliger
Seniorbofælleskaber

Seniorbofællesskaber er boliger til ældre, der ønsker at deltage i et mere forpligtende fællesskab. I Glostrup Kommune er der to seniorbofællesskaber.

 • Byskoven på Byskoven er opført i 2006 og omfatter 24 andelsboliger
 • Springbo på Stadionvej er opført i 2009 og omfatter 23 andelsboliger
Ældreboliger

Ældreboligerne er for personer, som ikke kan klare sig i en almindelig bolig. Glostrup Kommune har anvisningsret til en række ældreboliger. Boligerne ligger følgende steder:

 • Kildegården, Asylvej har 42 boliger
 • Lilliendalsvej har 24 boliger
 • Nordre Ringvej har 36 boliger
 • Stenager har 60 boliger
Plejehjem

Plejehjem er plejeboliger til ældre med udvidet plejebehov. I Glostrup Kommune er der tre plejehjem, der er drevet af kommunen.

 • Omsorgscenteret i Hvissinge har 44 plejehjemspladser og 30 dagcenterpladser
 • Ældrecenter Dalvange, har 92 ældreboliger/vente- og genoptræningspladser
 • Ældrecenter Sydvestvej har 40 ældreboliger/plejeboliger