Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Det regionale perspektiv Rækkefølgebestemmelser Stationsnærhed Omdannelse og fortætning Trafik- og miljøkonsekvenser Boligudbygning Detailhandel Bymidten Lokalcentre Butikker til særligt pladskrævende varegrupper Butiksstørrelser Detailhandlens udvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Lokalcentre

Lokalcentre er mindre centre, der gør det muligt at foretage daglige indkøb i det område, hvor man bor. Der er forskel på de forskellige lokalcentres nuværende størrelse og det antal af butikker, der er i dem. Derfor er der også forskellige rammer for centrenes udvidelsesmuligheder.

Fælles for dem alle er, at de ikke skal kunne udvikle sig i en retning, der ændrer deres funktion som lokalt indkøbsområde og dermed konkurrerer med Bymidten, eller at der etableres en stor dagligvarebutik, som udkonkurrerer nabolokalcenteret.

De syv lokalcentres udviklingsmuligheder fremgår af rammerne.