Kommuneplan 2013-2025
Byudvikling Det regionale perspektiv Rækkefølgebestemmelser Stationsnærhed Omdannelse og fortætning Trafik- og miljøkonsekvenser Boligudbygning Detailhandel Bymidten Lokalcentre Butikker til særligt pladskrævende varegrupper Butiksstørrelser Detailhandlens udvikling Infrastruktur Klima og miljø Glostrup i dag Min ejendom Om kommuneplanen

Bymidten

Bymidten betegner i dette afsnit den bymidteafgrænsning, der er fastlagt i henhold til Planlovens detailhandelsbestemmelser. Bymidten omfatter et område ved Hovedvejen, Glostrup Shoppingcenter, et mindre område syd for Glostrup Station, en del af Glostrup Sydvest og et mindre areal ved Tavleholmsvej.

Glostrup Bymidte er kommunens hovedcenter for detailhandel. Bymidten består af en blanding af boliger, butikker, offentlig og privat service, administration og restauranter og lignende, der naturligt hører hjemme i en bymidte. Bymidten er den primære lokaliseringsmulighed for detailhandel i Glostrup, og udviklingen skal hovedsagelig foregå her.